Aktualności

{:pl}Najlepsze konkursowe okładki #23{:}{:en}Best album covers #23{:}

Opublikowano

{:pl}

Kolejna okładka nawiązująca ściśle swoją formą do tytułu. Mamy  tutaj ukazany stragan z markizą, na której widnieje nazwa zespołu. W asortymencie cukier, ciastka i miłość podane w komiksowej formie doprawione soczystymi barwami.

Cukier, Ciastka, Miłość!

Cukier, Ciastka, Miłość!

{:}{:en}

Another album cover design whose form perfectly matches its title. It depicts a stall with an awning including the band’s name. Commodities exposed below are sugar, cakes and love, all in the comic-book style and garish colours.

Cukier, Ciastka, Miłość!

Cukier, Ciastka, Miłość!

{:}


{:pl}Najlepsze konkursowe okładki #22{:}{:en}Best album covers #22{:}

Opublikowano

{:pl}

Tytuł albumu Macieja Sochonia – twórcy projektu Seasonal – zdaje się definiować samotność jako praktykę codzienności, którą można próbować opisać, usystematyzować, wyjaśnić. Chłodna kolorystyka i zacienione formy na okładce stworzonej przez Milenę Molendę wprowadzają atmosferę melancholii i dystansu. Fotografię można potraktować wprost jako ilustrację dla nostalgicznych utworów Seasonal.

Loneliness Manual

Loneliness Manual

{:}{:en}

The title of the album by Maciej Sochoń – the originator of Seasonal – seems to define loneliness as an everyday practice which can be described, systematized and explained. Cool colours and shadowed forms on the cover designed by Milena Molenda introduce the atmosphere of melancholy and detachment. The photography may be treated as a perfect illustration of Seasonal’s nostalgic songs.

Loneliness Manual

Loneliness Manual

{:}


{:pl}Najlepsze konkursowe okładki #21{:}{:en}Best album covers #21{:}

Opublikowano

{:pl}

Kolejna okładka Forina oraz kolejne nawiązanie do animacji, a dokładniej do teledysków animowanych. Płyta Rasmentalism opatrzona jest sceną rodzajową sprzed food tracka. Widzimy dwóch artystów, którzy tak jak wskazuje tytuł krążka wyszli coś zjeść. Zabawnego charakteru przedstawieniu dodaje buldog francuski z czerwoną kokardą.

Wyszli coś zjeść

Wyszli coś zjeść

{:}{:en}

KAnother album cover by Forin and another reference to animation, more precisely to animated videoclips. The album by Rasmentalism is illustrated with a genre scene in front of a food truck. We can see two artists who, as the title suggests, went out to eat something (“Wyszli coś zjeść” may be translated as “They went out to eat”). A French Bulldog with a red ribbon on its neck adds to the humour of the picture.

Wyszli coś zjeść

Wyszli coś zjeść

{:}


{:pl}Najlepsze konkursowe okładki #20{:}{:en}Best album covers #20{:}

Opublikowano

{:pl}

Charakterystyczna dla Alka Morawskiego forma wizualna. Zestawienie jaskrawych, kontrastowych barw. Horror vacui elementów ściśle nawiązujących do tytułu krążka, od kart tarota, magicznej kuli czy laleczki Voodoo po główną postać przedstawienia- szamana z twarzą w postaci cukrowej czaszki rodem z Meksyku.

Ezoteryka

Ezoteryka

{:}{:en}

An album cover design typical of works by Alek Morawski. Juxtaposition of contrasting, garish colours. Horror vacui realized by including items corresponding with the title of the album, such as tarot cards, a crystal ball, a voodoo doll or the central figure – a shaman with a face resembling sugar skulls straight from Mexico.

Ezoteryka

Ezoteryka

{:}


{:pl}Najlepsze konkursowe okładki #19{:}{:en}Best album covers #19{:}

Opublikowano

{:pl}

Współczesna wizja kartagińskiej monety to pomysł Grzegorza „Forina” Piwnickiego na okładkę dla albumu Ostrego i Marco Polo. Na jej rewersie zamiast popiersia króla lub bohatera narodowego widnieją profile obu autorów. Stworzony w 2014 projekt okładki wskazuje na mocną pozycję twórców w świecie muzycznym. Nic dziwnego, że rok później „Kartagina” została ogłoszona przez jury Nagrody Muzycznej Fryderyk albumem hiphopowy roku.

Kartagina

Kartagina

{:}{:en}

A contemporary vision of the Carthaginian coin is Grzegorz “Forin” Piwnicki’s idea for the cover of an album by O.S.T.R. and Marco Polo. On the reverse instead of a bust of some king or national hero one can spot profiles of both authors. The project created in 2014 indicates the artists’ strong position in the music industry. No wonder that one year later the record was awarded a Fryderyk Music Award as the best hip-hop album of 2014.

Kartagina

Kartagina

{:}