{:pl}Uwaga! Uwaga !{:}{:en}Attention!{:}

Opublikowano

{:pl}

Galerii Miejskiej „Arsenał” jest niezmiernie miło ogłosić pierwszą edycję Konkursu „30 / 30” na najlepszą okładkę płytową 2014 roku!

Mamy nieskrywaną nadzieję, że stanie sie on cyklicznym, corocznym i co najistotniejsze ważnym wydarzeniem zarówno dla twórców, projektantów, muzyków, całej branży muzycznej jak i każdego odbiorcy, którego cieszy i któremu zależy na coraz wyższym poziomie artystycznym opraw wizualnych wydawanych produkcji muzycznych.

Nasz Konkurs przeznaczony jest dla grafików, których projekty graficzne okładek  dla wydawnictw muzycznych (płyt kompaktowych, winylowych, itp.) zostały wydane w 2014 r. oraz do 30 kwietnia 2015 roku.

Autor którego projekt zachwyci nasze wymagające i niezależne jury (składające się z przedstawicieli branży muzycznej i grafików, obradujące pod przewodnictwem jednego z najbardziej znanych grafików w branży – Rosława Szaybo) otrzyma nagrodę główną w kwocie 5.000 zł (oraz dyplom pierwszej edycji konkursu) a autorzy trzydziestu pozostałych, najlepszych projektów nagrody w kwocie 300 zł.

Nie koniec jednak na tym. Poza nagrodą finansową i zdobytą sławą zwycięzcy, autorom najlepszych projektów zorganizujemy wystawę pokonkursową w naszej Galerii ( w terminie od 5 czerwca do 28 czerwca 2015 r.).
Z entuzjazmem, który mam nadzieję udzieli się i Wam zapraszamy do udziału w konkursie 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2014 roku!

CZEKAMY NA WAS ! :)

Krótko mówiąc- okładki mogą zgłaszać:

  • zarówno graficy, jak i przedstawiciele branży muzycznej (redakcje pism branżowych, redakcje portali internetowych, patroni medialni, partnerzy konkursu, wytwórnie płytowe, dystrybutorzy itp.)
  • w terminie od 4 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.,
  • na adres e-mail: 3030@arsenal.art.pl,
  • regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej (www.konkurs3030.pl) oraz na stronie internetowej Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu (www.arsenal.art.pl/konkurs-3030). Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu – Georgi Gruew (e-mail: georgi.gruew@arsenal.art.pl; tel. 502-351-575).

{:}{:en}

The Municipal Gallery “Arsenał” is extremely pleased to announce the first edition of the best 2014 album cover contest entitled “30 / 30”!

We hope that the contest will become a regularly held, yearly event recognized by graphic artists, designers, musicians, the entire music industry, as well as by each listener who appreciates and cares about the increasing artistic level of artwork accompanying music releases.

Our contest is dedicated to graphic artists whose designs illustrated music albums (CDs, vinyl records etc.) released in 2014 and by April 30, 2015.

The author whose design enraptures our demanding and independent jury (including representatives of the music industry and graphic artists, headed by one of the most renowned album cover designers – Mr Rosław Szaybo) will receive the main prize amounting to 5,000 PLN (and a certificate of recognition in the first edition of the contest) while the authors of the remaining thirty best designs will obtain rewards amounting to 300 PLN.

However, that’s not the end. Apart from the money prize and fame, the authors of best entries will be given the opportunity to have their works exposed on a follow-up exhibition in our Gallery (between 5 June and 28 June 2015).
Full of enthusiasm, that we hope will infect you as well, we invite you to participate in the best 2014 album cover contest entitled 30 / 30!

WE ARE WAITING FOR YOU !

In brief – entries can be submitted by:

  • both graphic artists and representatives of the music industry (editorial boards of music magazines and online music portals, media sponsors and media partners of the contest, record labels, distributors etc.)
  • between March 4, 2015 and April 30, 2015,
  • via e-mail to: 3030@arsenal.art.pl,
  • the contest rules are available on the website of the contest (www.konkurs3030.pl) and on the website of the Municipal Gallery “Arsenał” in Poznań (www.arsenal.art.pl/konkurs-3030). For further information please contact the coordinator of the contest – Mr Georgi Gruew (e-mail: georgi.gruew@arsenal.art.pl; phone number: 502-351-575).

{:}


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *