{:pl}Najlepsze konkursowe okładki #22{:}{:en}Best album covers #22{:}

Opublikowano

{:pl}

Tytuł albumu Macieja Sochonia – twórcy projektu Seasonal – zdaje się definiować samotność jako praktykę codzienności, którą można próbować opisać, usystematyzować, wyjaśnić. Chłodna kolorystyka i zacienione formy na okładce stworzonej przez Milenę Molendę wprowadzają atmosferę melancholii i dystansu. Fotografię można potraktować wprost jako ilustrację dla nostalgicznych utworów Seasonal.

Loneliness Manual

Loneliness Manual

{:}{:en}

The title of the album by Maciej Sochoń – the originator of Seasonal – seems to define loneliness as an everyday practice which can be described, systematized and explained. Cool colours and shadowed forms on the cover designed by Milena Molenda introduce the atmosphere of melancholy and detachment. The photography may be treated as a perfect illustration of Seasonal’s nostalgic songs.

Loneliness Manual

Loneliness Manual

{:}


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *