{:pl}Kontakt{:}{:en}Contact{:}

{:pl}Organizator konkursu:

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Stary Rynek 6

61-772 Poznań

e-mail: arsenal@arsenal.art.pl

tel.: (61) 852-95-01

W sprawie Konkursu prosimy kontaktować się z koordynatorami:

Ewelina Muraszkiewicz

e-mail: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl

tel.: 509 105 970

Marcel Skierski

e-mail: marcel.skierski@arsenal.art.pl

tel.: 732 958 320

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres:

e-mail: 3030@arsenal.art.pl{:}{:en}

Organizer:

The Municipal Gallery „Arsenał” in Poznań

6 Stary Rynek Street

61-772 Poznań

e-mail: arsenal@arsenal.art.pl

phone number: +48 61 852 95 01

For further information about the contest please contact:

Ewelina Muraszkiewicz

e-mail: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl

phone number: +48 509 105 970

Marcel Skierski

e-mail: marcel.skierski@arsenal.art.pl

phone number: +48 732 958 320

Entries for the contest should be sent via e-mail to:

3030@arsenal.art.pl

{:}