FAQ

odpowiedzi na pytania, które mogą się nasunąć (ale nie muszą ;))

  1. Czy można zgłaszać więcej niż jeden projekt?

Tak, można zgłosić więcej niż jeden projekt. Wszystko zależy od tego, kto jest zgłaszającym i w czyim imieniu zgłasza. Projekty graficzne zgłosić do konkursu mogą redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych, redakcje internetowych portali muzycznych, autorzy projektów graficznych, polscy i zagraniczni dystrybutorzy albumów muzycznych, polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne oraz partnerzy medialni i patroni konkursu. Redakcje pism i portali internetowych mogą zgłosić po 10 projektów. Jeśli są partnerami medialnymi lub patronami konkursu wówczas mogą zgłosić o 5 projektów więcej. Dystrybutorzy albumów muzycznych mogą zgłosić po 15 projektów, a wytwórnie muzyczne po 10 projektów. Każdy inny podmiot, który został partnerem medialnymi lub patronem konkursu może zgłosić również po 10 projektów.

Jak widać, warto zgłaszać najbardziej cenione przez siebie projekty. Być może niektóre z nich zostaną docenione przez Jury Konkursowe.

  1. Czy to, że podoba mi się jakiś projekt ma wpływ na wynik konkursu?

Serdecznie zachęcamy do „lubienia” strony Konkursu oraz prezentowanych projektów, które już zostały zgłoszone. Sprawi to pewnie wielką przyjemność autorom projektów, niemniej nie ma to wpływu na wyniki Konkursu. Konkurs „30 / 30” na najlepszą okładkę płytową 2014 roku nie jest plebiscytem, stąd też zdaliśmy się na osąd Jury Konkursowego, które dzięki sporem różnorodności (w jego skład weszli graficy oraz przedstawiciele branży muzycznej) oceniać będzie projekt pod kątem artystycznym, jak również jego związku z muzyką, której towarzyszy. Dopiero wtedy wybrane zostaną najlepsze projekty, w tym zwycięski.

Zgodnie z regulaminem patroni medialni i patroni konkursu mogą wprowadzić własne nagrody obok nagród przewidzianych przez organizatora – Galerię Miejską „Arsenał” w Poznaniu. Być może jedną z tych nagród będzie nagroda publiczności, a inną nagroda dla najbardziej lubianej okładki jakiegoś nurtu muzycznego.

  1. Czy mogą brać udział w konkursie osoby niepełnoletnie?

Oczywiście, nigdy nie wiadomo, jak młody jest talent, którego twórczość może zafascynować Jury Konkursowe. Jeśli jesteś niepełnoletnim twórcą okładki, którą chciałbyś zgłosić, wówczas zgłaszając ją, wyślij również zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) na Twoje uczestnictwo w konkursie.

  1. Jakie projekty znajdą się na wystawie?

Na wystawie znajdzie się trzydzieści (lub więcej w zależności od decyzji Jury) najlepszych projektów graficznych, które zostaną wybrane przez Jury Konkursowe ze wszystkich, które prawidłowo zostaną wysłane w okresie trwania konkursu (od 4 stycznia do 29 lutego 2016 roku).  Prace autorów projektów, którzy wyrażą zgodę, po dopełnieniu formalności zostaną pokazane w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu podczas wystawy pokonkursowej trwającej od 21 kwietnia do 24 maja 2016 r. Na wernisażu zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu i jego projekt.

  1. Co mam wysłać i komu, żeby mój projekt został przyjęty do Konkursu?

Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2015 roku to konkurs organizowany przez Galerię Miejską „Arsenał” w Poznaniu. Można wysyłać zgłoszenie w imieniu swoim lub zostać wytypowanym przez podmioty uprawnione do przekazania zgłoszeń (firmy muzyczne, portale muzyczne, redakcje czasopism muzycznych itp.). Ocenie podlegają wyłącznie okładki płytowe (cover). Zgłaszając projekt należy go przesłać w postaci pliku graficznego rozdzielczości co najmniej 300 dpi na adres e-mail: 3030@arsenal.art.pl. Zgłoszenie projektów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. Warto pamiętać, że zgłaszając projekt, osoba zgłaszająca wyraża zgodę, by fakt, iż zgłosiła dany projekt do konkursu może zostać upubliczniony na wystawie, a także w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Jeżeli zgłaszający jest projektantem danej okładki, to niezbędne jest podanie danych pozwalających na kontakt z nim w przypadku wyboru jego osoby do grona autorów trzydziestu najlepszych projektów okładek. Gdy projekt jest zgłaszany w czyimś imieniu (np. wytwórnia płytowa zgłasza swoim zdaniem najlepsze okładki), wówczas zgłaszający powinien podać dane pozwalające Galerii na kontakt z autorem danych okładek. Jest to niezbędne, by otrzymał należną mu nagrodę.

Przesłany plik graficzny musi odpowiadać tej wersji, która została upubliczniona (wydana) wraz z albumem muzycznym, któremu towarzyszy. Galeria podejmie wszelkie starania, by członkom Jury Konkursowego projekt zaprezentowany został bez oznaczenia autorstwa ani personaliów zgłaszającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na okładce płytowej w wersji, w jakiej towarzyszyła upublicznieniu albumu, znalazły się dane mogące pozwolić na identyfikację autora.

W przypadku niejasności wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

Ewelina Muraszkiewicz

e-mail: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl

tel.: 509 105 970

Marcel Skierski

e-mail: marcel.skierski@arsenal.art.pl

tel.: 732 958 320

Organizator

Patronat honorowy

Partnerzy

Patroni medialni